Maag Lever Darm Stichting darmkanker.info

Actualiteiten

26 Oktober 2012

Colorectale tumoren: meeste (ex-)patiënten leven gezond verder

De levensverwachting van mannen en vrouwen na de diagnose dikkedarmkanker is niet heel lang (12 en 13 jaar bij een leeftijd van 50 jaar bij kankerdiagnose). Echter, de meeste patiënten met een colorectale tumor kunnen na behandeling een groot deel van hun resterende levensjaren wel voortzetten in goede gezondheid. Lange termijn overlevenden hebben een gewone levensverwachting, waarvan zij ook een groot deel in goede gezondheid doorbrengen. Dat schrijven Isabelle Soerjomataram et al. in Cancer Causes Control.

Doel van deze studie was enerzijds gericht op het vaststellen welke factoren een rol spelen bij gezondheid en functionele status van (ex-)patiënten met een colorectale tumor en anderzijds een prognose te geven van het aantal resterende jaren dat deze (ex-)patiënten in goede gezondheid kunnen verwachten te leven. Zoals bekend zorgt een colorectale tumor voor verlaging van de levensverwachting en afname van het welbevinden van deze (ex-)patiënten.

Levensverwachting & kwaliteit van leven
Met behulp van de Sullivan-methode werd de gezonde levensverwachting berekend op basis van gegevens van 14.849 (ex-)patiënten met een colorectale tumor. De data waren afkomstig van de kankerregistratie van het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ). Ook werd onderzoek gedaan naar de kwaliteit van leven onder 1.291 (ex-)patiënten door middel van een steekproef uit  de onderzochte groep.

Hoewel de gemiddelde levensverwachting van patiënten met een colorectale tumor op 50-jarige leeftijd relatief kort is (12 jaar voor mannen en 13 jaar voor vrouwen), blijkt uit de resultaten dat de meeste overlevenden een groot deel van hun resterende leven in goede gezondheid doorbrengen. Bij mannen was dat 74 procent en bij vrouwen 77 procent.

Mensen die de ziekte langer overleven, mogen een normale levensduur verwachten (een levensverwachting van 30 jaar op 50-jarige leeftijd) en een groot deel van deze periode (78 procent) in goede gezondheid doorbrengen. Echter, patiënten met een stadium IV-tumor hadden een levensverwachting van minder dan 2 jaar, waarvan de helft wordt doorgebracht in slechte gezondheid.

Vroege opsporing & palliatieve zorg
De bevindingen dat de meeste patiënten met een colorectale tumor een groot deel van hun resterende levensjaren na behandeling in goede gezondheid kunnen voortzetten, bevestigt nogmaals het belang van vroege opsporing. Echter, patiënten met een stadium IV colorectale tumor brengen een groot deel van hun korte, resterende leven door in slechte gezondheid. Ook dit duidt op het belang van vroege opsporing, maar daarnaast op adequate palliatieve zorg.

Overlevenden met bijkomende ziekten, ouderen, vrouwen en patiënten uit een lagere sociaal-economische klasse rapporteerden eveneens vaker een slechte gezondheid en handicaps. Dit benadrukt de waarde van een gezondere levensstijl en verbetering van het sociale en gezondheidszorgbeleid.

Bron: IKZ

Deel deze informatie